Profiliranje storilca: uporabna metoda forenzične psihologije?

Vsak izmed nas se je že srečal s filmi in serijami o forenzičnih psihologih, ki z enim pogledom na prizorišče kriminalnega dejanja vedo, kdo je storilec. Prikazujejo (dramatizirano in fiktivno) metodo profiliranja. Koliko resnice se skriva v tej metodi, ki je očarala javnost? Profiliranje prestopnikov je orodje, ki se uporablja v namene raziskav. Je tehnika […]

Delo(vno mesto) in depresija

Duševno zdravje lahko opredelimo kot posameznikovo splošno dobro počutje. Pri duševno zdravih posameznikih se pojavlja občutek izpolnjenosti in zmožnost izkoriščenja vseh potencialov, ki jih posameznik ima. Zajema vse od videza, mišljenja in govora do vedenja, razpoloženja in odnosa do sebe, drugih ter sveta.  Duševno zdravje je tudi zelo prepleteno s telesnim zdravjem, saj prihaja do […]

Študenta Oddelka za psihologijo FF UL v mednarodni raziskovalni skupini prevpraševala ključno teorijo v vedenjski znanosti

Odločevalci v vladah in različnih družbah po svetu se vedno bolj zavedajo pomena dognanj s področja vedenjske znanosti – ob upoštevanju le-teh je namreč moč izboljšati veliko procesov in njihovih izidov, ki temeljijo na odločitvah posameznika. Prav zaradi tega v zadnjih letih vedenjska znanost močno pridobiva na priljubljenosti. Istočasno se v luči zaskrbljenosti o neustrezni […]

Obogatena in navidezna resničnost v učnem kontekstu

Obogatena in navidezna resničnost predstavljata sodoben pristop k predelavi in podajanju učne snovi, hkrati pa uporaba omenjenih tehnologij s seboj prinaša tudi mnoge prednosti, zaradi katerih bi bilo možno virtualne tehnologije vpeljati tudi v pedagoški proces. Po mnenju Beaver (2011) naj bi bilo področje dela pedagoških psihologov poleg identifikacije težav učencev znotraj šole, kjer so zaposleni, […]

»Zaodrje« slušnih halucinacij

Izraz slušne halucinacije uporabljamo za poimenovanje ponavljajočih se prisluhov. Raziskano je, da 2 do 10 % ljudi sliši glasove (McGrath idr., 2015, v Kay, Kendall in Dark, 2017). Nekaterim se prisluhi pojavljajo periodično, bodisi vsak dan, tedensko, mesečno, drugim pa ob pomembnejših življenjskih dogodkih. Prisluhe doživljajo v obliki besede, stavka ali celo pogovorov (Chadwick, Sambrooke, […]

Nasilje na delovnem mestu

Nasilje na delovnem mestu je v delovni populaciji zelo prisoten pojav po celem svetu (Ferk, 2016). Raziskava Česen idr. (2007, v: Geršak, Hauptman, Jehart, Lah in Petrovčič, 2019) je pokazala, da je v zadnjih šestih mesecih nasilje na delovnem mestu doživelo 62,8 % žensk in 37,2 % moških. V nadaljevanju članka bomo razpravljali o tem, […]

Raziskava o percepciji psihologije in psihologov v slovenski LGBTQ+ skupnosti

V sledeči raziskavi nas je zanimalo, kako posameznice in posamezniki, ki se identificirajo kot pripadniki LGBTQ+ skupnosti, zaznavajo psihologinje, psihologe in psihologijo kot znanstveno disciplino. V ta namen smo izvedli dve fokusni skupini in štiri intervjuje, s katerimi smo zbrali zaznave, mnenja in izkušnje, ki jih ima 11 pripadnic in pripadnikov slovenske LGBTQ+ skupnosti o […]

»Nekaj za vsakogar«: Barnumov učinek

»STRELEC: Poglejte v svoje življenje ter sprejmite odgovornost samo zase, za čustva, dejanja in odločitve. Za druge to nima smisla, saj je neuresničljivo. Ne osebno in ne poslovno.« (Horoskop za torek, 18. februarja, Svet24.si). »BIK: Samski ste zmedeni in ne veste, čemu bi dali prednost. Občutek imate, da ne potrebujeta nikogar, pa vendar praksa kaže […]

Ali redno izvajanje joge vpliva na zmanjševanje stresa?

V času epidemije je stopnja stresa, ki ga doživljamo, še posebej visoka. Dijake skrbi, kaj se bo dogajalo z maturo, vse delavce, ki so dnevno v stiku z ljudmi, možnost okužbe, skorajda vse ljudi pomanjkanje medosebnih stikov, upad ekonomije, izguba delovnega mesta itd. Eno izmed možnosti za boljše spoprijemanje s stresom predstavlja redno ukvarjanje s […]

Pes, človekov najboljši prijatelj

Psi že od nekdaj veljajo za vrsto živali, ki je ljudem zelo blizu. Zadnjih nekaj tisoč let budno pasje oko spremlja človeka. Psa smo sprejeli v svoj dom, mu ponudili zavetje in toplino, v zameno pa nam je zagotovil varnost in nas (sploh v zadnjih letih) postavil v središče svojega sveta. Udomačevanje psov se je […]