Revija Pan!ka

O reviji

Revija Pan!ka je strokovna revija Društva študentov psihologije Slovenije. Ustanovljena je bila leta 1996 in do vključno leta 2015 vsaj dvakrat letno izhajala v tiskani obliki. Leta 2015 se je Pan!ka preselila na splet. Od takrat so članki v spletni obliki prosto dostopni zainteresiranim bralkam in bralcem.

Poslanstvo Panike

… je študentom psihologije in sorodnih ved ponuditi medij, ki razširja in dopolnjuje študijski program psihologije s teoretičnimi in praktičnimi vprašanji in spoznanji s področja psihologije in sorodnih ved;

…  študentom psihologije in sorodnih ved nuditi medij, ki jim omogoča komuniciranje svojih idej in spoznanj tako s področja psihologije in sorodnih ved kot tudi z drugih področij življenja;

… je preko vključevanja v študijsko in družabno življenje študente psihologije povezovati v prijeten in aktiven kolektiv ter krepiti njihovo pripadnost oddelku, Društvu študentov psihologije Slovenije in stroki.

Vizija

Vizija Pan!ke je ustvarjanje kakovostnega, kritičnega in aktualnega psihološkega časopisa, ki ga urejajo, pišejo in se z njim identificirajo študentje psihologije. Širokemu krogu bralcev; študentom psihologije in drugih sorodnih smeri, dijakom in strokovnjakom s področja psihologije in sorodnih ved ter vsem, ki jih psihologija zanima, želimo nuditi reprezentativen vpogled v dogajanje na področju psihološke stroke.

Filozofija

Pan!ka je časopis, ki nastaja v učinkovitem, a sproščenem in družabnem vzdušju, in spodbuja udeležene pri njenem snovanju k svobodni in plodni izmenjavi idej in izkušenj. Oblikovanje Pan!ke je timsko delo, s točno določeno razdelitvijo nalog in odgovornosti, a fleksibilnostjo pri njihovi izvedbi, kar omogoča čim bolj učinkovito in pestro delo.

Ostale informacije

Ustanovitelj in izdajatelj: Društvo študentov psihologije Slovenije, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Lektoriranje in obdelava člankov: uredništvo in člani delovne skupine Pan!ka

Oblikovanje in vzdrževanje spletne strani: Nina Stanojević in Urška Božičnik

Urejanje spletnih strani: Ema Bohanec in Žiga Mekiš Recek

ISSN

tiskana revija (1996–2015): 1318-8747

spletna revija (od 2015): 2591-0418