Od kritike lastne stroke do krščanstva: Mowrerjeva pot razumevanja duševnih stisk

Mowrer je bil psiholog, ki je 20. stoletje zaznamoval predvsem s kritiko psihoanalize in svojo teorijo tesnobe in krivde. V dobi, v kateri sta klinična psihologija in psihiatrija že skorajda »dobili boj« z religijo, je Mowrer stroko pretresel s svojimi pozivi k vrnitvi krščanskih prvin moralnega življenja in jih skušal vnesti v svoje psihološko delo. […]

Psihologija priporočenih vsebin

Psihološka spoznanja so dandanes vključena v različna področja, kjer je razumevanje vedenja in človeških psiholoških značilnosti pomembno za načrtovanje aktivnosti. Aktivnosti so lahko vezane na vsakdanje življenje posameznikov, lahko pa se povezujejo tudi s specifičnimi področji dela, kjer je znanje o psiholoških značilnostih in vedenjih posameznika pomembno za oblikovanje ponudbe, prodajo izdelkov ali promocijo storitev. […]