Psihična priprava, še vedno izziv v tenisu

Tenis je kompleksen šport, ki ni odvisen zgolj od nadarjenosti, gibalnih sposobnosti in tehnično taktičnih veščin igralca, temveč tudi od psiholoških sposobnosti in veščin (Samulski, 2006). Do razlik v tekmovalni uspešnosti velikokrat prihaja ravno zaradi različne psihične pripravljenosti in stanja igralcev. Psihično stanje teniškega igralca močno vpliva tudi na tehnično, taktično in gibalno učinkovitost športnika. […]

Motivacija za delo in prekarne zaposlitve

V pričujočem besedilu skušam naslavljati vprašanje motivacije v kontekstu prekarnega dela, in sicer znotraj dveh kontrastnih, a medsebojno prepletenih vidikov – prekarizacije pretežno kognitivnega dela (Bologna, 2010) v sodobnih post-industrijskih družbah na eni strani in na drugi strani prekarizacije gospodinjskega in industrijskega dela v državah globalnega juga. Pokazati skušam, da je smiselnost in pomenljivost posameznikovega […]