• 24,  Obča psihologija

    Hvaležnost pod drobnogledom

    Psihologija se zadnjih nekaj desetletij postopoma oddaljuje od striktnega preučevanja zgolj negativnih vidikov človekovega delovanja in svoje povečevalno steklo usmerja tudi v preučevanje in odkrivanje pozitivnih vidikov in dejavnikov, ki le-te spodbujajo. Posebej…