Avtorica ilustracije/ Illustrator_artist: Monjit Thapp

Anksiozne motnje in stili navezanosti

Ljudje se v socialnih situacijah obnašamo različno. Od posameznika je odvisno, kako bo zaznal določeno situacijo, saj jo vsak oceni in se nanjo odzove glede na znanje, predhodne izkušnje, potrebe in želje, pa tudi glede na svoje vrednote, osebnostne značilnosti in čustva, ki so takrat prisotna. Pri tem sta pomembni tudi genetska determiniranost in vpetost […]

Kako lahko čuječnost pomaga pri spoprijemanju z anksioznostjo?

V zadnjih dvajsetih letih se je močno povečal obseg literature, ki poudarja pomen terapij, temelječih na čuječnosti in učinkovitih za zdravljenje duševnih in telesnih motenj (Feldman, Greeson in Senville, 2010). Čuječnost, ki izhaja iz starodavnih budističnih in joga praks,  je mentalno stanje, kjer posameznik usmerja svojo pozornost na sedanji trenutek, ne da bi ga presojal, […]

Testna anksioznost in akademska uspešnost

Usedem se za mizo. Roke se mi tresejo, ko sežem v torbo po nalivno pero. Ne počutim se dobro. »Ne bo mi šlo,« si mislim. »Nezadostno bom dobila. Ne glede na to, koliko se učim, bom slabša od ostalih.« Profesorica razdeli izpit in čutim, kako hitro mi bije srce. S tresočo pisavo se podpišem in […]