Preobrazba intimnosti: spolnost, ljubezen in erotika v sodobnih družbah

Čisto razmerje Giddens opredeli kot tesno in trajno čustveno vez z drugo osebo, v katero stopita dva posameznika zaradi stika samega, zaradi tega, kar lahko vsaka oseba dobi iz odnosa. Čista razmerja pa imajo tudi družbene implikacije: kakšne so in kako vplivajo na družbo, izveste v članku.

Psihoanaliza v filmu Hitchcocka

Alfred Joseph Hitchcock, znan angleški filmski režiser in producent, ni bil velik pristaš psihoanalitične teorije in prakse, hkrati pa so njegovi filmi pogosto zajemali psihoanalitične tematike. V pričujočem članku si ogledamo nekatere psihoanalitične motive, ki se pojavljajo v njegovih filmih.

PSIHOLOGIJA IN FILM: American history X

American History X je globoka in presunljiva drama o posledicah rasizma, nesprejemanja in močne ideologije, ki na koncu pripelje do uničenja družine. Skozi film smo priča nazorni uprizoritvi ekstremizma v Ameriki ter odločmu boju glavnega igralca, da bi se spremenil in rešil brata, po tem ko je sam živel življenje polno nasilja in predsodkov. Film smo analizirali v okviru večih konceptov, med njimi tudi prispodobi “soda” Zimbarda.

PSIHOLOGIJA IN FILM: Opazovalec v krizni situaciji

Storiti pravo stvar determinira kontekst in dosegljive možnosti, kar pa ostaja znotraj širših družbenih procesov razredne, rasne in spolne hegemonije. V psihologiji bo namreč še potrebno združiti pogled na individualne procese odločanja s societalnim pogledom na razmerje moči, ki pomembno vpliva, ali bo pomoč izvedena in presega teorijo delovanja opazovalca v kriznih situacijah v petih korakih ukrepanja. Ta članek poskuša osvetliti nekatere izmed nejasnih obrisov societalno psihološkega in sociološkega pogleda.

PSIHOANALIZA IN FILM: Pogovoriti se morava o Kevinu

Skozi psihoanalitične oči si bomo ogledali film Pogovoriti se morava o Kevinu. Namen psihoanalitične filmske teorije je odkrivanje filmskega nezavednega. Za filmom se skriva nekaj več kot le zgodba o sociopatu in morilcu, ki je doživeta skozi oči njegove mame.