O reviji

Revija Panika je uradna poljudnoznanstvena revija Društva študentov psihologije Slovenije. Do vključno leta 2015 je izhajala v tiskani obliki, na leto pa sta izšli vsaj dve številki. Od leta 2015 Panika izhaja v spletni obliki, članki pa so tako še lažje dostopni zainteresiranim bralcem.

 

Poslanstvo Panike

… je študentom psihologije ponuditi medij, ki razširja in dopolnjuje študijski program psihologije s teoretičnimi in praktičnimi vprašanji in spoznanji s področja psihologije in sorodnih ved;

… je študentom psihologije nuditi medij, ki jim omogoča komuniciranje svojih idej in spoznanj tako s področja psihologije in sorodnih ved, kot tudi z drugih področij življenja;

… je, preko vključevanja v študijsko in družabno življenje študentov psihologije, povezovati študente v prijeten in aktiven kolektiv ter krepiti njihovo pripadnost oddelku, Društvu študentov psihologije Slovenije in stroki.

 

Vizija

Vizija Panike je status najboljšega psihološkega časopisa, ki ga urejajo, pišejo in se z njim identificirajo študentje psihologije, s širokim krogom bralcev, ki obsega poleg študentov psihologije tudi študente sorodnih smeri, dijake in strokovnjake s področja psihologije in sorodnih ved ter vse, ki jih psihologija zanima.

 

Filozofija

Panika je časopis, ki nastaja v učinkovitem, a sproščenem in družabnem vzdušju, ki spodbuja udeležene pri njenem snovanju k svobodni in plodni izmenjavi idej in izkušenj. Oblikovanje Panike je timsko delo s točno določeno razdelitvijo nalog in odgovornosti a fleksibilnostjo pri njihovi izvedbi, kar omogoča čim bolj učinkovito in pestro delo. Sodelavcem pri oblikovanju Panike je njihovo delo v veselje in ponos.

 

Ostale informacije

Ustanovitelj in izdajatelj: Društvo študentov psihologije Slovenije, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Lektoriranje in obdelava člankov: uredništvo in člani delovne skupine Panika

Urejanje spletnih strani: Nives Sovič, Sabina Kopar

 

ISSN

tiskana revija (1996–2015): 1318-8747

spletna revija (od 2015): 2591-0418