Transdisciplinarna psihologija?

V članku se sprašujemo, v kateri model znanosti lahko uvrstimo psihologijo in kako je zaradi nekompatibilnosti različnih paradigem v psihologiji ne moremo uvrstiti med ‘konvecionalne znanosti’. Poenotenje paradigem pa naj ne bo cilj psihologije, namesto tega bi morali stremeti k iskanju informacij, ki bi omogočile integrirano pluralnost.

LGBT+ dokumentarni filmi

Pri vpogledu v produkcijo uspešnih oz. vidnejših serij in filmov z LGBT+ problematiko se opazi nenaključna odsotnost LGBT+ posameznikov_ic v le-teh ali pa so ti posamezniki najprej prisotni zavoljo vključevanja in raznolikosti, nato pa iznenada odpisani na najbolj pretresljive načine, kar mladi LGBT+ posamezniki občutijo kot pomanjkanje pozitivnih zgodb o sebi podobnih. Dokumentiranje resničnega življenja LGBT+ ljudi in zgodovine aktivističnih gibanj na bolj ali manj umetniške načine tako ostaja temeljna zvrst filmskega ustvarjanja na tem področju.

Alternativa

Alternativa nima alternative. To je nekakšen skrčen prikaz osnovne logike političnega diskurza časa, ki ni brez alternativ, vsaj miselnih in utopičnih, a kjer alternative same nimajo alternative.

Spoznajmo sovražnika

Dr. Primož Krašovec se loti pojma “hejterja” v nasprotju s pojmom “sovražnika”. Ugotavlja, da hejter nima drugega sveta, v katerega bi lahko pobegnil; njegovo razmerje do sveta avtentičnega življenja je lahko le negativno, odklonilno, zavračajoče. Odgovore na vprašanja, kot so kakšen pomen ima pojem “hejterja” za ostale in kakšne so implikacije, dobite ob branju članka.

Utopija

Kaj nas čaka v prihodnosti, kakšni vzorci strategij za doseganje različnih ciljev prevladajo? In kako je to povezano z psihologijo? V slogi je moč – a čigava?

Mali človek

Mali človek, pozabljen in poveličevan hkrati. V članku lahko najdete vse mogoče primere pozabe in ne-pozabe tega navadnega, malega človeka v primerjavi z vsemi ostalimi. Včasih se mora počutiti irelevantnega, včasih zelo pomembnega.

PSIHOLOGIJA IN FILM: Opazovalec v krizni situaciji

Storiti pravo stvar determinira kontekst in dosegljive možnosti, kar pa ostaja znotraj širših družbenih procesov razredne, rasne in spolne hegemonije. V psihologiji bo namreč še potrebno združiti pogled na individualne procese odločanja s societalnim pogledom na razmerje moči, ki pomembno vpliva, ali bo pomoč izvedena in presega teorijo delovanja opazovalca v kriznih situacijah v petih korakih ukrepanja. Ta članek poskuša osvetliti nekatere izmed nejasnih obrisov societalno psihološkega in sociološkega pogleda.

Antiimigrantski diskurz v luči socialnopsiholoških procesov

V članku skušamo osvetliti problematiko antiimigrantskega diskurza z vidika socialno psiholoških procesov, ki botrujejo nastanku stroge diferenciacije Nas (Evropejcev) in Drugih (migrantov) ter ne vodijo samo v antiimigrantsko politiko, temveč tudi v nasilno in nečloveško obravnavo imigrantov.