Avtorica ilustracije/ Illustrator_artist: Monjit Thapp

Anksiozne motnje in stili navezanosti

Ljudje se v socialnih situacijah obnašamo različno. Od posameznika je odvisno, kako bo zaznal določeno situacijo, saj jo vsak oceni in se nanjo odzove glede na znanje, predhodne izkušnje, potrebe in želje, pa tudi glede na svoje vrednote, osebnostne značilnosti in čustva, ki so takrat prisotna. Pri tem sta pomembni tudi genetska determiniranost in vpetost […]

Serijski morilci

 »Ubijanje ljudi je čisto običajno. Nič posebnega.« – Yang Xinhai Serijski umori so relativno redek pojav, ki povzročijo okoli en odstotek vseh umorov na leto (Morton, b. d.). Podatki iz Univerze v Radfordu kažejo, da je bilo v letu 2015 v ZDA aktivnih 30 serijskih morilcev (Aamodt, 2016), med tem ko je v istem letu […]

Zakaj si negotovosti včasih želimo in kdaj postane preveč stresna?

Zakaj pogosto kot bolj zadovoljujočo izkušamo pričakovanje neke prijetne izkušnje kot izkušnjo samo? In zakaj je ta izkušnja toliko bolj prijetna, ko ni bilo gotovo, ali se bo zgodila? Zakaj smo pripravljeni plačati za določene vrste stresa, kot je vožnja z vlakcem smrti ali ogled napete grozljivke, medtem ko smo običajno pripravljeni narediti veliko, da […]

Kaj je lucidno sanjanje in ali se ga lahko naučimo?

Beseda lucidno pomeni racionalno, lahko razumljivo, zdrave pameti in jasno. Lucidne sanje, če jih skušamo razumeti v kontekstu pomena besede, pomenijo jasnost o stanju zavesti, torej da oseba sanja (Barret, 1992). LaBerge (1985, v Stumbrys, Erlacher in Schredl, 2013) je lucidne sanje definiral kot sanje, v katerih se oseba zaveda, da sanja in nemalokrat lahko […]

Hvaležnost pod drobnogledom

Psihologija se zadnjih nekaj desetletij postopoma oddaljuje od striktnega preučevanja zgolj negativnih vidikov človekovega delovanja in svoje povečevalno steklo usmerja tudi v preučevanje in odkrivanje pozitivnih vidikov in dejavnikov, ki le-te spodbujajo. Posebej veliko zanimanje je psihologija pokazala za posameznikovo subjektivno blagostanje, na katerega pa ima glede na ugotovitve mnogih raziskav pomemben vpliv tudi hvaležnost […]

Motivacija za delo in prekarne zaposlitve

V pričujočem besedilu skušam naslavljati vprašanje motivacije v kontekstu prekarnega dela, in sicer znotraj dveh kontrastnih, a medsebojno prepletenih vidikov – prekarizacije pretežno kognitivnega dela (Bologna, 2010) v sodobnih post-industrijskih družbah na eni strani in na drugi strani prekarizacije gospodinjskega in industrijskega dela v državah globalnega juga. Pokazati skušam, da je smiselnost in pomenljivost posameznikovega […]

Kako lahko čuječnost pomaga pri spoprijemanju z anksioznostjo?

V zadnjih dvajsetih letih se je močno povečal obseg literature, ki poudarja pomen terapij, temelječih na čuječnosti in učinkovitih za zdravljenje duševnih in telesnih motenj (Feldman, Greeson in Senville, 2010). Čuječnost, ki izhaja iz starodavnih budističnih in joga praks,  je mentalno stanje, kjer posameznik usmerja svojo pozornost na sedanji trenutek, ne da bi ga presojal, […]

Sanje slepih in slabovidnih ljudi

Prav vsak od nas ponoči sanja. Nekateri zelo živo, nekateri pa tako bežno, da zjutraj niti ne vedo, da so sploh sanjali. Koncept sanj je človeštvu še precej skrivnosten, saj ne poznamo točnega odgovora na vprašanje kaj so sanje in zakaj sploh sanjamo. Sanje so mi postale precej bolj zanimive, ko sem se vprašala, kako […]

Prikaz psihopatije v medijih in filmski industriji

Mediji osebe s psihopatijo predstavljajo zelo odmevno, najpogosteje v obliki hladnokrvnih morilcev. Realnost je nekoliko drugačna, saj je verjetnost, da vsak izmed nas pozna tako osebo, precej velika. Tega pa se morda niti ne zavedamo, saj je tak posameznik lahko uspešen podjetnik, odvetnik ali politik, kar se ne sklada z našo predstavo in z našim […]