Serge Moscovici – socialni psiholog, in še mnogo več…

V petek, 15. novembra 2019, je minilo 5 let, odkar je umrl Serge Moscovici – eden izmed ljudi, ki so zaslužni za utemeljitev mnogih konceptov v socialni psihologiji in tudi za utemeljitev socialne psihologije kot znanosti. V članku smo naredile kratek pregled njegovega življenja in dveh glavnih področij dela, in sicer vpliva manjšin in teorije […]

Domišljija kot dodana vrednost realnosti

Domišljija je naša vsakodnevna spremljevalka. Pogosto je zamaskirana v besedo sanjarjenje. Nemalokrat na poti v šolo, službo ali domov razmišljamo o dogodkih, ki se niso zgodili. Lahko so to pretekli dogodki, kjer si zamišljamo, kako bi ti potekali po naših željah ali pa si zamišljamo dogodke, ki se (še) niso zgodili, a si želimo, da […]

A priskočite na pomoč?

Predvsem ob večernih urah nas je že večina vsaj enkrat opazila primer prepira na ulici med dvema vidno opitima osebama, vendar večina opazovalcev ne posreduje. Da se posameznik odloči za posredovanje v situaciji, ki jo oceni kot krizno, mora najprej uspešno razrešiti pet korakov odločanja, šele potem sledi posredovanje in nudenje pomoči. Zakaj je temu tako?

Kritična socialna psihologija?

Kratek kritični pogled na pozitivistično psihologijo, ki je nagnjena k redukciji posameznikove dejavnosti, mišljenja in čustvovanja na številke, da bi zadostila pogojem znanstvenega raziskovanja. Na eni strani je subjekt v socialni psihologiji viden skozi mehanicistična očala, na drugi strani pa upoštevanje njegove človeške narave in svobodne volje. Kje v socialni psihologiji se bo ustvaril prostor za obravnavo vplivov razmerja moči in oblasti, ideologije, jezika in zgodovine na posameznika kot družbeno bitje?

Psihosocialni pogled na seksualno revolucijo

Seksualna revolucija v šestdesetih letih kot večplasten fenomen, ki na površini s pornografskimi revijami, filmi in glasbo kaže na plastično seksualnost. V svoji globini pa ruva korenine tradicionalizma, puritanstva in neenakopravnosti ter je eden izmed obrazov boja za osnovne človekove pravice.

Transdisciplinarna psihologija?

V članku se sprašujemo, v kateri model znanosti lahko uvrstimo psihologijo in kako je zaradi nekompatibilnosti različnih paradigem v psihologiji ne moremo uvrstiti med ‘konvecionalne znanosti’. Poenotenje paradigem pa naj ne bo cilj psihologije, namesto tega bi morali stremeti k iskanju informacij, ki bi omogočile integrirano pluralnost.

Uvodnik: Socialna psihologija

Spolno stereotipiziranje novorojenčkov, socialna psihologija terorističnih skupin ter kratek uvod v kritično socialno psihologijo… Zakaj? Ker svet vsekakor ni črno-bel (kakor bi ga marsikdaj radi kategorizirali naši možgani) in dolžnost vsakego posameznika, še bolj tistega, ki si je za predmet svojega zanimanja in raziskovanja izbral človeka, je stremenje za resnico.

PSIHOLOGIJA IN FILM: American history X

American History X je globoka in presunljiva drama o posledicah rasizma, nesprejemanja in močne ideologije, ki na koncu pripelje do uničenja družine. Skozi film smo priča nazorni uprizoritvi ekstremizma v Ameriki ter odločmu boju glavnega igralca, da bi se spremenil in rešil brata, po tem ko je sam živel življenje polno nasilja in predsodkov. Film smo analizirali v okviru večih konceptov, med njimi tudi prispodobi “soda” Zimbarda.

PSIHOLOGIJA IN FILM: Opazovalec v krizni situaciji

Storiti pravo stvar determinira kontekst in dosegljive možnosti, kar pa ostaja znotraj širših družbenih procesov razredne, rasne in spolne hegemonije. V psihologiji bo namreč še potrebno združiti pogled na individualne procese odločanja s societalnim pogledom na razmerje moči, ki pomembno vpliva, ali bo pomoč izvedena in presega teorijo delovanja opazovalca v kriznih situacijah v petih korakih ukrepanja. Ta članek poskuša osvetliti nekatere izmed nejasnih obrisov societalno psihološkega in sociološkega pogleda.