Pravljica – le za lahko noč ali tudi vzgojno sredstvo?

Verjetno bi se veliko izmed nas strinjalo s trditvijo, da ni otroštva brez pravljic. Mnogi smo kot otroci vsak večer z veseljem vstopili v čarobni svet princes, čarovnic, zmajev, princev in drugih. Popeljali so nas s krutega realnega sveta v varen čudežni svet, kjer smo preko zabavnih dogodivščin in napetih avantur spoznavali družbo in svet […]

Branje

Branje je neverjetna sposobnost ter hkrati zelo pomemben način komunikacije in sprejemanja informacij, pa naj bo to pri branju napetih romanov, časopisov ali pa preprostih sporočil na Messengerju. Z branjem se lahko potopimo v svet drugih, z njim razumemo ljudi, ki jih nikdar nismo videli in z njimi celo sočustvujemo. V članku bom povzel ključne […]

Vpliv primarne družine na razvoj posameznika

Prihodnost celotnega človeštva temelji na vsakemu izmed nas, ki kot koščki mozaika prispevamo k sooblikovanju družbe. Vsak izmed nas je bil v obdobju otroštva in adolescence deležen določene vzgoje, na podlagi katere je, poleg genetskih in drugih dejavnikov, izoblikoval svojo lastno osebnost.  Tako lahko sklepamo, da je v določeni meri pravzaprav od primarne družine in […]

Sanje slepih in slabovidnih ljudi

Prav vsak od nas ponoči sanja. Nekateri zelo živo, nekateri pa tako bežno, da zjutraj niti ne vedo, da so sploh sanjali. Koncept sanj je človeštvu še precej skrivnosten, saj ne poznamo točnega odgovora na vprašanje kaj so sanje in zakaj sploh sanjamo. Sanje so mi postale precej bolj zanimive, ko sem se vprašala, kako […]

Zakaj in kako v boj proti starševskem stresu?

Starševski stres pojmujemo kot razhajanje med zahtevami starševstva in zaznanimi sposobnostmi staršev za opravljanje starševske vloge (Östberg, Hagekull in Hagelin, 2007). Odrasli, ki prevzamejo vlogo staršev, se srečujejo z zahtevami, s katerimi se odrasli brez otrok ne spopadajo (usklajevanje svojih obveznosti z otrokovim urnikom, skrb za otrokovo šolanje ipd.). Na socialno vlogo staršev se namreč […]

Nepopolnost perfekcionizma

Perfekcionizem lahko obravnavamo kot osebnostno lastnost, zaradi katere posameznik razvije določene spoznavne procese in vedenja, kot je postavljanje nerealno visokih standardov uspešnosti, slednje pa spremlja težnja po preveč kritičnem samoocenjevanju lastnega vedenja (Frost, Marten, Lahart in Rosenblate, 1990; Stoeber in  Janssen, 2011, v: Bento idr., 2019). Perfekcionizem so sprva obravnavali kot enodimenzionalen konstrukt, osredotočen le […]

Osebna prožnost in povezava z duševnim zdravjem

Današnja družba obstaja v svetu, ki se nenehno spreminja. Različni dogodki, kot so naravne katastrofe, pandemije, teroristični napadi, ekonomske recesije od nas zahtevajo stalno odzivanje in prilagajanje na spremembe (Bhamra, Dani in Burnard, 2011). V takem nestabilnem okolju je zato osebna prožnost še posebej pomembna značilnost posameznikov in je eden od zaščitnih dejavnikov, ki nam […]

Helikoptersko starševstvo: ko pomoč in vključevanje postaneta škodljiva

V današnjem času se vse več staršev pretirano vključuje v življenje in odločitve svojih otrok[1], saj jim želijo pomagati in preprečiti neuspeh. Čeprav je vzrok predvsem dobronameren, vedenje večinoma nima pozitivnih posledic. Pojav pretiranega nadzora in pretiranega vključevanja staršev označujemo z izrazom helikoptersko starševstvo. Izraz sta prvič uvedla Cline in Fay (1990, citirano v: Odenweller, […]

Hikikomori: Prostovoljna osama mladih kot Japonski fenomen ali rastoči svetovni problem

V obdobju ekonomskega porasta, ki ga je v drugi polovici dvajsetega stoletja doživela Japonska, se je prvič pojavil izraz hikikomori. To poimenovanje se je razvilo iz japonskega glagola »hikikomorou«, ki v slovenskem prevodu pomeni zapreti se v notranjost. V rabo je prešel ob rastočem številu mladih, najpogosteje moških, ki so opustili izobrazbo ali delo in […]

Rejništvo skozi oči rejniških družin

Ko slišimo besedo rejništvo, si predstavljamo, kakšno bi bilo naše življenje v tuji družini, redko pa si predstavljamo spremenjeno življenje družine same, ki dobi novega družinskega člana. V tem članku bi rada bralcu približala vtise, skrbi in čustva družinskih članov, ki novega otroka sprejmejo v svoje življenje. Odločitev, da družina postane rejniška družina je skupna […]