Psihološke značilnosti uspešnih podjetnikov

Podjetništvo je veliko več kot ustanovitev podjetja. Ni samo razvoj ideje, doseganje visoke prodaje ali lastniško vodenje. Ljudem je pojem podjetništva velikokrat predstavljen zelo ozko in usmerjen na specifično dejavnost ali izdelek, vendar povezuje veliko več. Uspešne podjetnike povezujejo tako ekonomske kot tudi psihološke značilnosti. Vsak od nas je že imel idejo kako izdelati nekaj […]

Motivacija za delo in prekarne zaposlitve

V pričujočem besedilu skušam naslavljati vprašanje motivacije v kontekstu prekarnega dela, in sicer znotraj dveh kontrastnih, a medsebojno prepletenih vidikov – prekarizacije pretežno kognitivnega dela (Bologna, 2010) v sodobnih post-industrijskih družbah na eni strani in na drugi strani prekarizacije gospodinjskega in industrijskega dela v državah globalnega juga. Pokazati skušam, da je smiselnost in pomenljivost posameznikovega […]

Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri.

Zagotovo ste se že kdaj znašli v situaciji, v kateri se niste in niste lotili nečesa, čeprav ste se zavedali, da bi bilo to potrebno. Ta pojav imenujemo odlašanje ali prokrastinacija. Naj vam na kratko predstavim, kaj je odlašanje, kje se pojavlja, zakaj je lahko slabo in ali lahko takšno vedenje zmanjšamo. V najširšem pomenu […]

Metoda šest klobukov razmišljanja – kako bolj učinkovito izvesti sestanek

Osnova človekovega delovanja je razmišljanje, katerega največja ovira je zmeda, ki nastopi, kadar želimo vse stvari narediti naenkrat. V trenutku zmede nas navadno preplavijo čustva, informacije, logika, upanje in kreativnost. Da do tega ne bi prišlo, je Edward de Bono predlagal sistematično metodo šestih klobukov razmišljanja, pri kateri se osredotočamo na eno stvar naenkrat. Posameznik […]

Tudi mladi lahko izgorimo

Občutek stresa zaradi najrazličnejših razlogov je v naših življenjih nekaj vsakdanjega. Na stresne dogodke se ljudje odzovemo z burnimi čustvi, ki so različna pri pozitivnih in negativnih dogodkih. Od tega, naše sposobnosti reševanja težav in razmerja med lastnimi zahtevami ter zahtevami okolja, je odvisno, ali bo naš stres škodljiv (negativen) ali pa ga bomo obvladali […]

Deloholizem – spregledana zasvojenost današnje družbe

V današnjem svetu sta trdo delo in predanost službi zelo cenjena. Lahko bi celo rekli, da je deloholizem ena izmed redkih oblik zasvojenosti, ki je družba ne zavrača ali obsoja. Toda kaj sploh je deloholizem in kakšne so njegove posledice? Pojem deloholizem je prvi opredelil Oates (1971, v: Clark, Michel, Zhdanova, Pui in Baltes, 2016) […]

Delo(vno mesto) in depresija

Duševno zdravje lahko opredelimo kot posameznikovo splošno dobro počutje. Pri duševno zdravih posameznikih se pojavlja občutek izpolnjenosti in zmožnost izkoriščenja vseh potencialov, ki jih posameznik ima. Zajema vse od videza, mišljenja in govora do vedenja, razpoloženja in odnosa do sebe, drugih ter sveta.  Duševno zdravje je tudi zelo prepleteno s telesnim zdravjem, saj prihaja do […]

Nasilje na delovnem mestu

Nasilje na delovnem mestu je v delovni populaciji zelo prisoten pojav po celem svetu (Ferk, 2016). Raziskava Česen idr. (2007, v: Geršak, Hauptman, Jehart, Lah in Petrovčič, 2019) je pokazala, da je v zadnjih šestih mesecih nasilje na delovnem mestu doživelo 62,8 % žensk in 37,2 % moških. V nadaljevanju članka bomo razpravljali o tem, […]

Vračanje na delovno mesto po daljši bolniški odsotnosti

Ob daljši bolniški odsotnosti se zaposleni soočajo s poslabšanim zdravjem, zmanjšanimi prihodki in določenimi stroški zdravljenja, pa tudi z zastarelimi veščinami, vse to pa lahko privede do socialne izolacije, neaktivnosti, depresivnih simptomov, motene samopodobe in slabega počutja. Z daljšanjem bolniške odsotnosti se povečuje tudi posameznikov strah pred vrnitvijo na delo, dvomi posameznika v svoje sposobnosti in strah, ki ga čuti pred odzivi sodelavcev. Zato je pomembno, da se posameznik vrne in reintegrira na delovno mesto v najkrajšem možnem času.

Vodenje in pomen voditeljstva pri sodobnem upravljanju s človeškimi viri

Sonja Klopčič predstavi sodobno upravljanje s človeškimi viri in izzivi, ki jih prinaša prihodnost. Razvijajoča tehnologija in četrta industrijska revolucija pomenita, da bodo lahko delovna mesta prihodnosti izgledala povsem drugače kot sedaj in zato so osebni razvoj vsakega posameznika in primerna vodstvena politika še toliko bolj pomembni.