Občudovanje, čudenje, strahospoštovanje – kaj imamo od tega?

Angleško besedo »awe« bi v slovenščino lahko prevedli kot strahospoštovanje, čudenje ali občudovanje – čeprav se pomen nekoliko izgubi v prevodu. Gre za čustvo, ki je mešanica presenečenja, strahu (Plutchik, 2011) in hkrati čaščenja, spoštovanja in čudenja, usmerjenega na močno avtoriteto, genialnost, neverjetno lepoto, vzvišenost ali moč. Primer tega je strahospoštovanje/občudovanje Boga (Awe, b.d.). Ker […]

Od kritike lastne stroke do krščanstva: Mowrerjeva pot razumevanja duševnih stisk

Mowrer je bil psiholog, ki je 20. stoletje zaznamoval predvsem s kritiko psihoanalize in svojo teorijo tesnobe in krivde. V dobi, v kateri sta klinična psihologija in psihiatrija že skorajda »dobili boj« z religijo, je Mowrer stroko pretresel s svojimi pozivi k vrnitvi krščanskih prvin moralnega življenja in jih skušal vnesti v svoje psihološko delo. […]

Delo(vno mesto) in depresija

Duševno zdravje lahko opredelimo kot posameznikovo splošno dobro počutje. Pri duševno zdravih posameznikih se pojavlja občutek izpolnjenosti in zmožnost izkoriščenja vseh potencialov, ki jih posameznik ima. Zajema vse od videza, mišljenja in govora do vedenja, razpoloženja in odnosa do sebe, drugih ter sveta.  Duševno zdravje je tudi zelo prepleteno s telesnim zdravjem, saj prihaja do […]

Študenta Oddelka za psihologijo FF UL v mednarodni raziskovalni skupini prevpraševala ključno teorijo v vedenjski znanosti

Odločevalci v vladah in različnih družbah po svetu se vedno bolj zavedajo pomena dognanj s področja vedenjske znanosti – ob upoštevanju le-teh je namreč moč izboljšati veliko procesov in njihovih izidov, ki temeljijo na odločitvah posameznika. Prav zaradi tega v zadnjih letih vedenjska znanost močno pridobiva na priljubljenosti. Istočasno se v luči zaskrbljenosti o neustrezni […]

»Zaodrje« slušnih halucinacij

Izraz slušne halucinacije uporabljamo za poimenovanje ponavljajočih se prisluhov. Raziskano je, da 2 do 10 % ljudi sliši glasove (McGrath idr., 2015, v Kay, Kendall in Dark, 2017). Nekaterim se prisluhi pojavljajo periodično, bodisi vsak dan, tedensko, mesečno, drugim pa ob pomembnejših življenjskih dogodkih. Prisluhe doživljajo v obliki besede, stavka ali celo pogovorov (Chadwick, Sambrooke, […]

Ali redno izvajanje joge vpliva na zmanjševanje stresa?

V času epidemije je stopnja stresa, ki ga doživljamo, še posebej visoka. Dijake skrbi, kaj se bo dogajalo z maturo, vse delavce, ki so dnevno v stiku z ljudmi, možnost okužbe, skorajda vse ljudi pomanjkanje medosebnih stikov, upad ekonomije, izguba delovnega mesta itd. Eno izmed možnosti za boljše spoprijemanje s stresom predstavlja redno ukvarjanje s […]

Testna anksioznost in akademska uspešnost

Usedem se za mizo. Roke se mi tresejo, ko sežem v torbo po nalivno pero. Ne počutim se dobro. »Ne bo mi šlo,« si mislim. »Nezadostno bom dobila. Ne glede na to, koliko se učim, bom slabša od ostalih.« Profesorica razdeli izpit in čutim, kako hitro mi bije srce. S tresočo pisavo se podpišem in […]

Tišina v psihoterapiji

»Tisti, ki ne ve, kako molčati, ne bo vedel, kako govoriti.« (Bohak, 2012) Psihoterapija naj bi bil proces zdravljenja z besedami. Skozi besede izražamo svoje misli, občutke, želje, potrebe. Kaj pa, ko v stiku z lastnimi občutki in stisko besed kar zmanjka, četudi smo v varnem in zaupnem odnosu s terapevtom? V pričujočem prispevku bom […]

Rejništvo skozi oči rejniških družin

Ko slišimo besedo rejništvo, si predstavljamo, kakšno bi bilo naše življenje v tuji družini, redko pa si predstavljamo spremenjeno življenje družine same, ki dobi novega družinskega člana. V tem članku bi rada bralcu približala vtise, skrbi in čustva družinskih članov, ki novega otroka sprejmejo v svoje življenje. Odločitev, da družina postane rejniška družina je skupna […]

Zakaj hlinimo orgazem?

Spolna aktivnost vsem živim bitjem predstavlja temeljno, primarno potrebo. Znotraj te pa ima pomembno vlogo orgazem. Predstavlja ekstatično stanje; vrhunec spolnega užitka. Vemo, da je za reprodukcijo človeške vrste potreben moški orgazem, pri ženskah pa je pogosto moč zaznati tudi fenomen lažnega orgazma. Do sedaj je bilo izvedenih že precej študij, ki razkrivajo vzroke za […]