Razblinjanje ega pod vplivom psihedeličnih substanc

Povratek raziskovanja človekove duševnosti s pomočjo psihedeličnih substanc poglablja znanje o fenomenu raztapljanja ega. Kako in zakaj do tega pride, kakšne so implikacije in povezave, so vprašanja, ki na dokaj neraziskanem psihološkem področju še nimajo dokončnih in nedvomnih odgovorov, vendar pa nam pričujoči članek nudi jasen prikaz do sedaj spoznanega in preučenega, hkrati pa je sam doprinos in nagovor, ki skuša nerazkrito plat človekovega dojemanja sebe in svoje narave, razkriti in približati vsakomur.

Globočina človeške psihe

Mina Paš je zdravnica, integrativna relacijska terapevtka, sodelavka DrogArt-a in soustanoviteljica Zavoda Zajčja luknja, ki raziskuje zdravilne terapevtske potenciale ayahuasce – zeliščnega pripravka, ki vsebuje psihadelične substance. V intervjuju med drugim govori tudi o učinkih in uporabnosti ayahuasce ter o delu Zavoda Zajčja luknja.