Nevromarketing – oglaševanje prihodnosti?

Kaj je to nevromarketing? Nevromarketing je mlada interdisciplinarna veda, ki združuje znanja nevroznanosti, psihologije in marketinga. Glavni poudarek je na raziskovanju kognitivnih in emocionalnih odzivov potrošnika na različne marketinške dražljaje (Karmarkar, 2011, v Javor, Koller, Lee, Chamberlain in Ransmayr, 2013). Za razliko od tradicionalnih marketinških metod, kjer za raziskovanje vedenja potrošnikov uporabljajo fokusne skupine, uporablja […]

Depresija po ishemični možganski kapi

Pregledni prispevek je bil napisan v sklopu projekta Uporaba Savvy EKG za registracijo avtonomne disfunkcije pri možganski kapi, pod mentorstvom izr. prof. dr. Uroša Kovačiča. Projekt financira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Po kreativni poti do znanja 2020). Uvod  Možganske kapi v grobem ločimo na ishemične in hemoragične. V pričujočem članku […]

Bilingualism and Cognition

Although there have been and there still are debates regarding the definition of bilingualism, it is generally agreed that bilingualism is not a categorical label, but it is rather a spectrum that reaches from speaking one language at one end to speaking two or more at the other end. But how does it develop and what are the connections to cognition?

Uvodnik: Nevroznanost ali Iz-umiti svoje možgane na novo

Zakaj se je pomembno ukvarjati z nevroznanostjo? Zakaj smo ljudje tako spremenljivi? Zakaj sploh pisati o spremenljivosti? In kaj ima vse to skupnega s hrano in našimi prehranjevalnimi navadami? Morda se odgovori na ta vprašanja skrivajo prav v tem članku.