Spol in šola 3/3

Pomemben aspekt razumevanja neenakosti med spoloma je del strukture šolstva, ki ima svojo socio-politično funkcijo in ne obstaja neodvisno od družbe, v katero je vpeto. Šolsko okolje zaradi svoje kompleksnosti ne more biti raziskovano v neodvisnosti in izolaciji. Ravno zaradi tega moramo raziskati tudi širše vplive in pokazati, od kod prihaja razumevanje trenutne situacije. V okviru članka raziskujemo dejavnike kot so prikriti kurikul, reproduciranje tradicionalistične spolne identitete deklet, ter razlike v uspehu na različnih stopnjah izobraževanja.

Spol v šoli 2/3

V članku argumentiramo zakaj bi vrtci in šole morali skrbeti za to, da se njihovi varovanci in varovanke počutijo enakopravno in da niso diskriminirani glede na spol. Veliko podatkov kaže na to, da naši vzgojno-izobraževalni sistemi in njihovo osebje v resnici niso tako nepristranski; znotraj tega okolja lahko namreč prepoznamo mnoge spolne stereotipe.

Spol v šoli 1/3

Razlike med spoloma niso samo posledica bioloških danosti, temveč odražajo sovplivanje in interakcijo bioloških predispozicij in kulture, v katero je posameznik postavljen. V prvem delu članka raziskujemo vplive dejavnikov, ki vplivajo na to, da lahko že pri zelo majhnih otrocih opazimo spolno stereotipno vedenje: ta sta med drugim tudi pričakovanja staršev in odnosi z vrstniki.