Za avtorje

Splošna navodila za avtorje

V reviji Panika objavljamo prispevke s področja psihologije in sorodnih ved. Izjemoma objavljamo tudi članke z drugih področij (ob)študijskega življenja; pesmi, ki so sodelovale v pesniškem natečaju, potopisne zapise, recenzije strokovne in znanstvene literature, kritike filmov, dramskih predstav in drugih umetniških del, ki ta dela osvetljujejo s strokovnega vidika …

Članki so v reviji objavljeni po presoji glavnega urednika in uredniškega odbora, ki skrbijo za kakovost objavljenih del.

Svoj prispevek in vsa dodatna vprašanja lahko naslovite na elektronski naslov revija.panika@gmail.com.