Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri.

Zagotovo ste se že kdaj znašli v situaciji, v kateri se niste in niste lotili nečesa, čeprav ste se zavedali, da bi bilo to potrebno. Ta pojav imenujemo odlašanje ali prokrastinacija. Naj vam na kratko predstavim, kaj je odlašanje, kje se pojavlja, zakaj je lahko slabo in ali lahko takšno vedenje zmanjšamo. V najširšem pomenu […]

Nepopolnost perfekcionizma

Perfekcionizem lahko obravnavamo kot osebnostno lastnost, zaradi katere posameznik razvije določene spoznavne procese in vedenja, kot je postavljanje nerealno visokih standardov uspešnosti, slednje pa spremlja težnja po preveč kritičnem samoocenjevanju lastnega vedenja (Frost, Marten, Lahart in Rosenblate, 1990; Stoeber in  Janssen, 2011, v: Bento idr., 2019). Perfekcionizem so sprva obravnavali kot enodimenzionalen konstrukt, osredotočen le […]