Kako lahko čuječnost pomaga pri spoprijemanju z anksioznostjo?

V zadnjih dvajsetih letih se je močno povečal obseg literature, ki poudarja pomen terapij, temelječih na čuječnosti in učinkovitih za zdravljenje duševnih in telesnih motenj (Feldman, Greeson in Senville, 2010). Čuječnost, ki izhaja iz starodavnih budističnih in joga praks,  je mentalno stanje, kjer posameznik usmerja svojo pozornost na sedanji trenutek, ne da bi ga presojal, […]