Od kritike lastne stroke do krščanstva: Mowrerjeva pot razumevanja duševnih stisk

Mowrer je bil psiholog, ki je 20. stoletje zaznamoval predvsem s kritiko psihoanalize in svojo teorijo tesnobe in krivde. V dobi, v kateri sta klinična psihologija in psihiatrija že skorajda »dobili boj« z religijo, je Mowrer stroko pretresel s svojimi pozivi k vrnitvi krščanskih prvin moralnega življenja in jih skušal vnesti v svoje psihološko delo. […]