Vodenje in pomen voditeljstva pri sodobnem upravljanju s človeškimi viri

Sonja Klopčič predstavi sodobno upravljanje s človeškimi viri in izzivi, ki jih prinaša prihodnost. Razvijajoča tehnologija in četrta industrijska revolucija pomenita, da bodo lahko delovna mesta prihodnosti izgledala povsem drugače kot sedaj in zato so osebni razvoj vsakega posameznika in primerna vodstvena politika še toliko bolj pomembni.