Vračanje na delovno mesto po daljši bolniški odsotnosti

Ob daljši bolniški odsotnosti se zaposleni soočajo s poslabšanim zdravjem, zmanjšanimi prihodki in določenimi stroški zdravljenja, pa tudi z zastarelimi veščinami, vse to pa lahko privede do socialne izolacije, neaktivnosti, depresivnih simptomov, motene samopodobe in slabega počutja. Z daljšanjem bolniške odsotnosti se povečuje tudi posameznikov strah pred vrnitvijo na delo, dvomi posameznika v svoje sposobnosti in strah, ki ga čuti pred odzivi sodelavcev. Zato je pomembno, da se posameznik vrne in reintegrira na delovno mesto v najkrajšem možnem času.