Spol in šola 3/3 Spol, šola in strukturne neenakosti" >

Spol in šola 3/3 Spol, šola in strukturne neenakosti

Pomemben aspekt razumevanja neenakosti med spoloma je del strukture šolstva, ki ima svojo socio-politično funkcijo in ne obstaja neodvisno od družbe, v katero je vpeto. Šolsko okolje zaradi svoje kompleksnosti ne more biti raziskovano v neodvisnosti in izolaciji. Ravno zaradi tega moramo raziskati tudi širše vplive in pokazati, od kod prihaja razumevanje trenutne situacije. V okviru članka raziskujemo dejavnike kot so prikriti kurikul, reproduciranje tradicionalistične spolne identitete deklet, ter razlike v uspehu na različnih stopnjah izobraževanja.

Spol v šoli 2/3 Spol in šolska situacija" >

Spol v šoli 2/3 Spol in šolska situacija

V članku argumentiramo zakaj bi vrtci in šole morali skrbeti za to, da se njihovi varovanci in varovanke počutijo enakopravno in da niso diskriminirani glede na spol. Veliko podatkov kaže na to, da naši vzgojno-izobraževalni sistemi in njihovo osebje v resnici niso tako nepristranski; znotraj tega okolja lahko namreč prepoznamo mnoge spolne stereotipe.

Uvodnik: klinična psihologija

Že nekaj let se slovensko zdravstvo sooča s pomanjkanjem kadra specialistov klinične psihologije. Po zadnjih podatkih je v Sloveniji zgolj nekaj čez 100 kliničnih psihologov. Poleg tega psihoterapevt ni registriran med poklici in posledično zaradi tega tudi slabo reguliran, kar pomeni, da se na »trgu« pojavlja veliko »psihoterapevtov«, ki nimajo ustrezno pridobljenih znanj iz tega področja. Veliko o tem, nekaj pa tudi o sreči, v uvodniku za klinično psihologijo.

Antiimigrantski diskurz v luči socialnopsiholoških procesov

V članku skušamo osvetliti problematiko antiimigrantskega diskurza z vidika socialno psiholoških procesov, ki botrujejo nastanku stroge diferenciacije Nas (Evropejcev) in Drugih (migrantov) ter ne vodijo samo v antiimigrantsko politiko, temveč tudi v nasilno in nečloveško obravnavo imigrantov.