Ekološka (ne)veljavnost znanih socialnopsiholoških eksperimentov

Čeprav je število različnih eksperimentov v sodobnem času vedno večje, pa je pomembno pri interpretiranju in upoštevanju njihove veljavnosti ter presojanju pomembnosti njihovih izsledkov potrebno preveriti tudi ekološko veljavnost. Ta se nanaša na stopnjo, do katere je laboratorijski eksperiment možno posplošiti na svet izven laboratorija. Pričujoči članek preverja prav to na treh primerih zelo znanih socialnopsiholoških eksperimentov.

Intervju z doc. dr. Luko Komidarjem

Z doc. dr. Luko Komidarjem se pogovarjamo o njegovi karieri, zanimanjih, dosedanjih izkušnjah, ter o njegovem pogledu na psihologijo in novosti v le-tej, hkrati pa izvemo tudi nekaj koristnih nasvetov.

P-Values

I explain some of the misconceptions about p-values and similar concepts by summarising an online course in statistical inferences. Some of the similar concepts inluded are Type I and Type II error rates, effect sizes, statistical significance, the frequentist approach, and a brief mention of the Bayesian statistics.

20. obletnica revije Panika: Intervju z ustanovitelji Panike

Ob 20. obletnici revije Panika smo se sestali z Martino Peštaj, ki je zaposlena na Televiziji Slovenija, in Gregom Repovšem, profesorjem za kognitivno psihologijo na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Odgovorila sta na nekaj vprašanj o samih začetkih revije Panika.

Bilingualism and Cognition

Although there have been and there still are debates regarding the definition of bilingualism, it is generally agreed that bilingualism is not a categorical label, but it is rather a spectrum that reaches from speaking one language at one end to speaking two or more at the other end. But how does it develop and what are the connections to cognition?