Psihoanaliza v filmu Hitchcocka

Alfred Joseph Hitchcock, znan angleški filmski režiser in producent, ni bil velik pristaš psihoanalitične teorije in prakse, hkrati pa so njegovi filmi pogosto zajemali psihoanalitične tematike. V pričujočem članku si ogledamo nekatere psihoanalitične motive, ki se pojavljajo v njegovih filmih.