Poletna šola kritične psihologije v Berlinu

V Berlinu se je med 11. in 15. septembrom 2018 odvijala poletna šola kritične psihologije, katere moto je bil »Ask them why?« (slov. prevod: »Vprašaj jih, zakaj?«). Moto poletne šole je želel nagovoriti vse udeležence k premisleku o temeljnih predpostavkah mainstream psihologije in psihologije, ki temelji na strogi metodološki natančnosti in objektivnosti, ki obravnava ljudi kot pasivne udeležence, kjer ni prostora za lastne subjektivne izkušnje posameznikov, iz katerih izvirajo njihova dejanja in misli. Kritična psihologija si tako prizadeva razumeti posameznika in ga opredeli kot aktivnega ustvarjalca lastnega življenja.

Panika o socialni in moralni paniki

Proučevanje panike, ki nastane v socialnih situacijah, je bilo vedno problematično in podvrženo tako etičnim kot metodološkim vprašanjem ustreznosti. Zakaj je temu tako, kakšen je izvor besede, kakšna je zgodovina preučevanja stanja panike in zakaj je koncept moralne panike relevanten tudi danes — o tem piše Kristina Rakinić.