Psihosocialni pogled na seksualno revolucijo

Seksualna revolucija v šestdesetih letih kot večplasten fenomen, ki na površini s pornografskimi revijami, filmi in glasbo kaže na plastično seksualnost. V svoji globini pa ruva korenine tradicionalizma, puritanstva in neenakopravnosti ter je eden izmed obrazov boja za osnovne človekove pravice.