Preobrazba intimnosti: spolnost, ljubezen in erotika v sodobnih družbah

Čisto razmerje Giddens opredeli kot tesno in trajno čustveno vez z drugo osebo, v katero stopita dva posameznika zaradi stika samega, zaradi tega, kar lahko vsaka oseba dobi iz odnosa. Čista razmerja pa imajo tudi družbene implikacije: kakšne so in kako vplivajo na družbo, izveste v članku.

”Če bi moral biti zasvojen, bi bil še najraje s seksom.”

Biti zasvojen s spolnostjo je skozi prizmo današnje družbe lahko celo zavidljiva lastnost posameznika, hkrati pa kot vsaka zasvojenost, tudi zasvojenost s spolnostjo posameznikom nemalokrat pusti negativne posledice na čustveni in vedenjski ravni. Več o znakih, pojavnih oblikah in vzrokih spolne zasvojenosti ob branju članka.