Spol in šola 3/3 Spol, šola in strukturne neenakosti" >

Spol in šola 3/3 Spol, šola in strukturne neenakosti

Pomemben aspekt razumevanja neenakosti med spoloma je del strukture šolstva, ki ima svojo socio-politično funkcijo in ne obstaja neodvisno od družbe, v katero je vpeto. Šolsko okolje zaradi svoje kompleksnosti ne more biti raziskovano v neodvisnosti in izolaciji. Ravno zaradi tega moramo raziskati tudi širše vplive in pokazati, od kod prihaja razumevanje trenutne situacije. V okviru članka raziskujemo dejavnike kot so prikriti kurikul, reproduciranje tradicionalistične spolne identitete deklet, ter razlike v uspehu na različnih stopnjah izobraževanja.

Spol v šoli 2/3 Spol in šolska situacija" >

Spol v šoli 2/3 Spol in šolska situacija

V članku argumentiramo zakaj bi vrtci in šole morali skrbeti za to, da se njihovi varovanci in varovanke počutijo enakopravno in da niso diskriminirani glede na spol. Veliko podatkov kaže na to, da naši vzgojno-izobraževalni sistemi in njihovo osebje v resnici niso tako nepristranski; znotraj tega okolja lahko namreč prepoznamo mnoge spolne stereotipe.

Transdisciplinarna psihologija?

V članku se sprašujemo, v kateri model znanosti lahko uvrstimo psihologijo in kako je zaradi nekompatibilnosti različnih paradigem v psihologiji ne moremo uvrstiti med ‘konvecionalne znanosti’. Poenotenje paradigem pa naj ne bo cilj psihologije, namesto tega bi morali stremeti k iskanju informacij, ki bi omogočile integrirano pluralnost.

Uvodnik: Socialna psihologija

Spolno stereotipiziranje novorojenčkov, socialna psihologija terorističnih skupin ter kratek uvod v kritično socialno psihologijo… Zakaj? Ker svet vsekakor ni črno-bel (kakor bi ga marsikdaj radi kategorizirali naši možgani) in dolžnost vsakego posameznika, še bolj tistega, ki si je za predmet svojega zanimanja in raziskovanja izbral človeka, je stremenje za resnico.

Antiimigrantski diskurz v luči socialnopsiholoških procesov

V članku skušamo osvetliti problematiko antiimigrantskega diskurza z vidika socialno psiholoških procesov, ki botrujejo nastanku stroge diferenciacije Nas (Evropejcev) in Drugih (migrantov) ter ne vodijo samo v antiimigrantsko politiko, temveč tudi v nasilno in nečloveško obravnavo imigrantov.