Intervju s transpersonalnim terapevtom 2/2

V drugem delu intervjuja s transpersonalnim terapevtom Markom Videtom se pogovarjamo še o stališčih javnosti do transpersonalne psihoterapije in o zanimanju za transpersonalno psihoterapijo v Sloveniji, ter o njegovi zasebni praksi Osma hiša.

Intervju s transpersonalnim terapevtom 1/2

V prvem delu intervjuja z specializantom psihodinamske psihoterapije in edukantom transpersonalne psihoterapije dobimo odgovore na vprašanja, kot so kako poteka izobraževanje za transpersonalnega terapevta, kako se v okviru transpersonalne psihoterapije razumevanje človekove duševnosti in kakšne so metode in tehnike dela te psihoterapevtske smeri.

Razblinjanje ega pod vplivom psihedeličnih substanc

Povratek raziskovanja človekove duševnosti s pomočjo psihedeličnih substanc poglablja znanje o fenomenu raztapljanja ega. Kako in zakaj do tega pride, kakšne so implikacije in povezave, so vprašanja, ki na dokaj neraziskanem psihološkem področju še nimajo dokončnih in nedvomnih odgovorov, vendar pa nam pričujoči članek nudi jasen prikaz do sedaj spoznanega in preučenega, hkrati pa je sam doprinos in nagovor, ki skuša nerazkrito plat človekovega dojemanja sebe in svoje narave, razkriti in približati vsakomur.