Deinstitucionalizacija: svoboda je terapevtska

Lotimo se zgodovine problematike (de)institucionalizacije, kako so se razmere izboljšale do danes in kakšno je stanje v Sloveniji. Za problematiko se skrivajo različni procesi na področju duševnega zdravja, ki so pripomogli do vidnejših sprememb na področju oz. do množičnega odpiranja.