Motivacija za delo in prekarne zaposlitve

V pričujočem besedilu skušam naslavljati vprašanje motivacije v kontekstu prekarnega dela, in sicer znotraj dveh kontrastnih, a medsebojno prepletenih vidikov – prekarizacije pretežno kognitivnega dela (Bologna, 2010) v sodobnih post-industrijskih družbah na eni strani in na drugi strani prekarizacije gospodinjskega in industrijskega dela v državah globalnega juga. Pokazati skušam, da je smiselnost in pomenljivost posameznikovega […]