Vračanje na delovno mesto po daljši bolniški odsotnosti

Ob daljši bolniški odsotnosti se zaposleni soočajo s poslabšanim zdravjem, zmanjšanimi prihodki in določenimi stroški zdravljenja, pa tudi z zastarelimi veščinami, vse to pa lahko privede do socialne izolacije, neaktivnosti, depresivnih simptomov, motene samopodobe in slabega počutja. Z daljšanjem bolniške odsotnosti se povečuje tudi posameznikov strah pred vrnitvijo na delo, dvomi posameznika v svoje sposobnosti in strah, ki ga čuti pred odzivi sodelavcev. Zato je pomembno, da se posameznik vrne in reintegrira na delovno mesto v najkrajšem možnem času.

A priskočite na pomoč? Koraki odločanja opazovalca v kriznih situacijah" >

A priskočite na pomoč? Koraki odločanja opazovalca v kriznih situacijah

Predvsem ob večernih urah nas je že večina vsaj enkrat opazila primer prepira na ulici med dvema vidno opitima osebama, vendar večina opazovalcev ne posreduje. Da se posameznik odloči za posredovanje v situaciji, ki jo oceni kot krizno, mora najprej uspešno razrešiti pet korakov odločanja, šele potem sledi posredovanje in nudenje pomoči. Zakaj je temu tako?