Partnerska razmerja z žrtvami spolnega nasilja

Partnerska razmerja z žrtvami spolnega nasilja »Svojega očeta sem imela najraje na svetu. Bil je moj zaščitnik; ko mi je kdo želel storiti kaj žalega, se je vedno postavil zame. Ko je šlo kaj po zlu, sem se vedno lahko zanesla nanj. Zaupala sem mu, le kako ne bi! Saj je družina, mar ne? Še […]

Umetnostna terapija

Že kot popolnoma povprečni posamezniki, še zlasti pa kot psihologi, se slej ko prej srečamo s psihoterapijo in njenimi mnogoterimi vejami. Ena izmed terapij, ki temelji na dejavnostih, do katerih lahko sleherni posameznik dostopa popolnoma sam, pa je umetnostna terapija. Je disciplina, temelječa primarno na področjih umetnosti in psihologije, ki z mešanico različnih entitet obeh celi in razvija človekovo duševnost.

Kdo so forenzični psihologi?

Kdo zares so forenzični psihologi? Kaj točno zajema ta poklic? Je delo res takšno, da se vam v zelo kratkem času prikaže odgovor in tako rešite problem? Kako forenzični psihologi odgovorijo na vprašanje, kako ljudje postanejo odklonski do te mere, da resno škodijo družbi? 

Intervju z vojnim veteranom

Intervju s posameznikom, ki je preživel vojno. Intervjuvanec opisuje svoje izkušnje in doživljanje groze, ki je ne bi smel doživeti nihče.

Kratek komentar psihološkega oddelka

Kot predstojnika Oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo red. prof. dr. Valentina Bucika povprašali o trenutnem stanju in smernicah razvoja našega oddelka. Podal je več zanimivih odgovorov o sprejemnih izpitih, načrtih o spremembah programa in poteku prakse v okviru študijskega programa.