Jaz ali mi?

Vsak izmed nas se je verjetno že kdaj spraševal, kdo sploh je, odgovor na to vprašanje pa pravzaprav predstavlja posameznikova identiteta. Po Eriksonu (1968, cit. v Zupančič, 2004) je identiteta način, na katerega posameznik organizira svoje pretekle in sedanje identifikacije, značilnosti, želje in usmeritve, ki najbolje označujejo njega samega. Predstavlja osrednjo komponento osebnosti (Taylor in […]