25,  Uredništvo

Razpis za tematske prispevke na temo Kaj je psihologija?

Kaj je psihologija? Splošna definicija opredeljuje, da je psihologija veda, ki na znanstveni način proučuje duševne procese, osebnost in vedenje ljudi ter odnos človeka do okolja. Ta definicija pozicionira psihologijo kot vedo in znanost, ki s pozitivistično metodo raziskuje svoj objekt proučevanja – človeka.

Problem te definicije je, da se ustavi ravno na tem mestu. Definicija ostaja neprevprašana in ohranja status-quo, s katerim se ob vedno intenzivnejšem širjenju interdiscplinarnih različic in sodelovanj psihologije ne moremo zadovoljiti. Kako orisati psihologijo tako, da bomo jasno začrtali njen položaj v znanosti in relevantnost za družbo in človeka? Pri tem pa ne gre za postavljanje jasne meje med tem, kar je in kar ni psihologija. Gre za poskus dekonstrukcije in analize lastnih predpostavk ter mišljenja, preko katerega se konstituira psihološka védnost in psihologija sama.

Kaj je psihologija se je spraševal že Canguilhem (1958), kjer v enako naslovljenem spisu trdi, da gre pri nepostavljanju tega vprašanja za problem občutka ogroženosti lastne identitete nas – psihologinj. Medtem ko filozofija samoprevpraševanje razume kot temeljni filozofski problem, kjer je ravno to sredstvo za konstitucijo filozofske védnosti, pa se v psihologiji kot imperativ psihološkega delovanja postavlja učinkovitost in ne prevpraševanje lastnih predpostavk, pravi Canguilhem (1958). Zaradi manka na tem področju želimo prebuditi in ponuditi prostor – heterotopijo – za temeljni, meta-odnosni premislek o lastnih psiholoških predpostavkah, idejah ter fantazmatskih in materialno-realnih posledicah psihološkega delovanja. Epistemologija psihologije potrebuje pre-, raz– in zamislek.

Pri reviji Panika smo se z Društvom študentov psihologije Slovenije odločili izdati strokovno monografijo na temo Kaj je psihologija?. Vabimo vas, da napišete prispevke, kjer analizirate epistemološke predpostavke psihologije, posamezne pojme psihologije, učinke, ki jih ima neposredno ali posredno psihološko delovanje. V prispevkih lahko tudi zastavite zgodovinsko analizo psihologije, napišete pa lahko tudi prispevke na katerokoli temo, ki se vam zdi relevantna v premisleku široko zastavljenega izhodiščnega vprašanja: Kaj je psihologija?

Struktura prispevkov naj bo skladna s smernicami, ki so objavljene na spletni strani revije Panika pod zavihkom Za avtorje. Sprejemamo prispevke v slovenskem in angleškem jeziku. Prispevek bo pregledan, recenziran in lektoriran v uredništvu revije Panika.

Svoje prispevke pošljite do vključno 20. 2. 2022 na spletni naslov urednistvo@revijapanika.si in v zadevi navedite: Kaj je psihologija: Naslov prispevka.

Update 14. 2. 2022: rok za oddajo člankov je podaljšan do 28. 2. 2022.

Žiga Mekiš Recek, glavni urednik

Ema Bohanec, glavna urednica

Literatura:
Canguilhem, G. (1958). Qu’est-ce que la psychologie?. Revue de Meta-physique et de Morale, 1, 12– 25

Slika: Gerard Terborch (Dutch Baroque Era Painter, 1617-1681) Woman Writing a Letter, 1655

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *