25,  Psihologija dela in organizacije,  Uredništvo

Uvodnik: PSIHOLOGIJA DELA IN ORGANIZACIJE

Psihologija je za revijo Panika zelo pomembna kot celota. Pomembno je, da se pri pisanju člankov ne omejujemo preveč na določena področja, ampak poskušamo pisati o nekem fenomenu kot celoti. Na omejenost psihološkega področja pa bomo naleteli velikokrat, v druge vede se zelo pogosto zaletimo tudi pri psihologiji dela.

Psihologija dela oziroma psihologija dela in organizacije se ukvarja s preučevanjem ljudi v kontekstu dela. Nekaj tem, s ki jih psihologija dela preučuje, vključuje zadovoljstvo na delovnem mestu, stres na delovnem mestu, organizacijsko klimo, motivacijo, uspešnost ipd. Ukvarja se tudi z iskanjem primernih kandidatov za določeno delovno mesto in faktorji, ki so pri selekciji pomembni. Prav tako je pomembno vlaganje v zaposlene z različnimi izobraževanji, kompetencami, timskim delom in vsem ostalim, kar lahko pozitivno vpliva na delo posameznika in posledično tudi na uspešnost podjetja.

Rečemo lahko, da je psihologija dela ena izmed mlajših psiholoških disciplin, saj se je pojavila šele na prehodu iz 19. v 20. stoletje – takrat se je povečalo znanstveno zanimanje za vlogo človeka na delovnem mestu, selekcijo kandidatov, promocijo in prodajo ter ocenjevanje delavcev na delovnem mestu. Eno izmed prvih področij zanimanja so bile tudi delovne nesreče, ki so bile včasih pogostejše kot danes, kar je posledica nenehnega vmešavanja psihologije dela in izboljševanja pogojev za delo. S tem so organizacijski psihologi nadaljevali vse do danes, ko še vedno prihajajo do marsikaterih zanimivih ugotovitev.

Zakaj bi morali torej slediti člankom s področja psihologije dela? Izvedeli boste veliko o tem, kaj vse lahko vpliva na motivacijo za delo in delo samo. Izvedeli boste, kako lahko vplivate na delo v skupini, kako ustrezno voditi ekipo in na kaj moramo biti pri tem pozorni. Pisali bomo tudi o morebitnih spremembah, ki se pojavljajo znotraj delovnih mest, npr. 6-urni delovnik, 4-dnevni delovnik ipd., kar so ideje, ki so dandanes raziskovane v zelo velikem številu. Prav tako boste verjetno prebrali tudi kakšen članek o tem, kako izboljšati delovne navade, o organiziranju vaše spletne prezence v mislih na bodočega delodajalca, kako si urediti delovni prostor, brali pa boste lahko tudi o drugih praktičnih nasvetih!

Psihologija dela je področje, ki se zelo hitro razvija, in zato upamo, da nam boste v čim večjem številu sledili ter naše prispevke z veseljem brali!

Sara Pavlović,

urednica področja psihologije dela in organizacije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *