22,  Kognitivna psihologija

Kdo so forenzični psihologi?

Vsi smo zagotovo že gledali filme, serije, brali knjige in slišali bolj ali manj točna predvidevanja o delu forenzičnih psihologov. Toda kdo zares so forenzični psihologi? Kaj točno zajema ta poklic? Je delo res takšno, da se vam v zelo kratkem času prikaže odgovor in tako rešite problem?

Kje tiči razlog, da ljudje postanejo odklonski do te mere, da resno škodijo družbi? Forenzični psihologi želijo ovrednotiti prestopnike, da preučijo njihovo mišljenje in motive, ki so jih privedli do kršitve zakona. Njihova navzočnost je precej pomembna tudi na sodiščih, saj so njihove presoje ključne pri odločanju, soočajo pa se tudi s situacijami povezanimi s terorizmom.

Forenzična psihologija je torej splet večih področij. Izpostavila bi področje psihologije, kazenskega sodstva in prava. Seveda se ne ukvarjajo le s kriminologijo, njihovo delo variira od klinične psihologije pa do čiste forenzike.

Področje dela

Lahko so samozaposleni, delajo kot neodvisni svetovalci odvetnikov ali pravnih zastopnikov, sodišč, zaporov, bolnišnic, pravnih institucij in drugih organov. Forenzični psihologi uporabljajo svoja znanja, da pristopajo in obravnavajo družbeno deviantne, kot so na primer zaporniki. Ravno tako se ukvarjajo s psihološkim profiliranjem in na osnovi tega prispevajo svoj ključni delež k sodbam, pri čemer se njihovi izsledki dojemajo tudi kot dokazi. Forenzični psihologi so mnogokrat vpleteni v primere dodeljevanja skrbništva nad otroki pri ločitvah, ravno tako pa sodelujejo v policiji, kjer lahko pripomorejo k delu s svojim znanjem o motnjah duševnega zdravja in kriminalni psihologiji. Poleg tega se znajdejo tudi v središču delovanja z rizičnimi skupinami posameznikov, kot so na primer žrtve raznih travm. Zelo pogosto se ukvarjajo tudi z žrtvami zločina tako v preiskovalnem kot terapevtskem smislu. Izvajajo tudi preiskave vezane na zlorabo otrok in starejših ter na družinsko nasilje, po preiskavah pa ponudijo terapijo žrtvam zločina.

Najbolj znani so po psihološkem profiliranju, ki je sicer ena izmed mnogih nalog forenzičnih psihologov. Vključuje veliko raziskovanja, preiskavo mesta zločina, kjer se v glavnem išče elemente, ki bi nakazali na relevantne storilčeve karakteristike, in usmerjanje ustreznih organov k potencialnim storilcem.

Na drugi strani delujejo forenzični psihologi tudi kot raziskovalci ter tako izboljšujejo stare ali oblikujejo nove metode vpogleda v probleme in soočanja s težavami, s katerimi se srečujejo na svojem delovnem mestu, kjer morajo ta spoznanja uporabiti tudi v praksi.

Delajo lahko na različnih lokacijah – mnogi preživijo veliko časa tudi v zaporih. Seveda so pogosto prisotni tudi na sodiščih ali pa so navzoči in koordinirajo rehabilitacijske programe. Kljub temu, da je delo časovno umeščeno, je lahko kljub temu polno izzivov, časovno nepredvidljivo in obsega različne oblike dela.

Temnejša stran poklica

Ne smemo si predstavljati dela forenzičnega psihologa kot preveč vznemirjujočega, burnega, polnega adrenalina, akcije in očarljivosti – nasprotno, moramo se zavedati, da s tem poklicem pridejo zraven mnoge čustveno obremenjujoče situacije – od prevzemanja visoke stopnje odgovornosti, izpostavljanja lastnega mnenja, ki lahko usodno vpliva na prihodnost nekoga drugega, do pričevanja krutim prizorom in dela z osebami, ki imajo travme. Konec koncev pa se ne sme ovreči dejstva, da je poklic forenzičnega psihologa vseeno lahko vznemirljiv, mikaven in zadovoljujoč.

Stanje v Sloveniji

V Sloveniji je naziv forenzičnega psihologa izjemno redek –  z njim se skoraj nikoli ne srečamo, še zlasti v primerjavi s kliničnim psihologom. Pri nas je delo forenzičnega psihologa integrirano v področje klinične psihologije, forenzični psihologi pa opravljajo vsa dela, tipična za forenzičnega psihologa. Na naših tleh je na tem področju  tako še vedno problematično visoko prevladovanje teorije nad prakso in integriranost samega področja v druga, širša področja, kar pa onemogoča ožja, bolj specifična poglabljanja.

Viri in literatura

Gavin, H. (2013). Criminological and Forensic Psychology. UK: Sage Publications Ltd.