Objava članka v reviji Panika

Vsi študenti psihologije in drugih (sorodnih) smeri ste toplo vabljeni, da prispevate svoj del k novi številki revije Panika.

Prispevek lahko napišete za »znanstveno« in/ali »poljudno« sekcijo naslednje številke.

Tema znanstvene sekcije je Inter-trans-disciplinarna področja psihologije, povezava psihologije z drugimi vedami. Okvirni tematski sklop za poljuden del pa je psihologija in film. Dobrodošli so tudi prispevki, ki niso strogo vezani na ti dve tematiki.

Okvirna dolžina tematskih člankov je do 10000 znakov s presledki. Rok za oddajo člankov je 31.3.2016. Prispevki za znanstveno sekcijo revije morajo biti urejeni po APA standardih, medtem ko to ni nujen pogoj za prispevke, ki so namenjeni poljudnemu delu revije.

Članek in morebitna vprašanja pošljite na revija.panika@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.